Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

台中(6)寶覺禪寺/ Đền Bao Jue Chan

第六地點我們來到寶覺禪寺,寶覺禪寺(簡稱寶覺寺)是位在台灣臺中市北區的佛教寺院,屬臨濟宗妙心寺派寺院,1927年創建,山號「鷲屏山」。
建設很特別,是兩個房子可是又不是。裏面是一個房子看起來很古老被意見很大有點現代的房子。
Địa điểm chúng tôi đến là đền Bao Jue Chan, Đền Bao Jue Chan là viện đền phật giáo nằm ở phía Bắc Đài Trung, thuộc tự viện phái Tế Tống Diệu Tâm Tự Phái, xây dựng năm 1927, Sơn Hiệu “ Thứu Bình Sơn". 
Kiến trúc rất đặc biệt, có hai ngôi đền nhưng lại không phải là hai ngôi đền. Bên trong là một ngôi đền nhìn có vẻ cổ được bao bọc bởi một ngôi đền có vẻ hiện đại. 


好久沒見到這麼大的佛像
Lâu rồi không nhìn thấy tượng phật di lạc to như vậy


 我們來到這邊突然有下雨
Chúng tôi đến thì đột nhiên có mưa
 這是靈安故鄉紀念碑,1990年10月15日,海交會(台灣人日本海軍生還者)及南星會(台灣人日本陸軍生還者)獲得日本人海交會與南星會支持響應興建「靈安故鄉紀念碑」。
Đây là bia tưởng niệm Linh An Cố Hương, 15 tháng 10 năm 1990. Hải Giáo Hội và Nam Tinh Hội thiết lập bia tưởng niệm này.


台南 2015/11/10
Đài Nam 10/11/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét