Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

新竹 部城隍廟/ Miếu Thành Hoàng của Tân Trúc

Miếu Thành Hoàng ở Tân Trúc là một ngôi miếu Thành Hoàng nổi tiếng nhất Đài Loan. Đa số người dân Đài Loan ai cũng biết đến ngôi miếu này, đây là một trong ba ngôi miếu lớn nhất của Tân Trúc. Thành Hoàng là quan phụ mẫu của âm gian, là thần cai tri âm dương, suy xét ghi chép việc xấu tốt ở trần gian và âm ti. Nếu là việc xấu sẽ báo cho âm giới, nếu là việc tốt sẽ báo cho thiên đình.
新竹城隍廟是新竹三大廟之一,大部份的台灣人都知道它。城隍即為陰間的父母官。城隍為兼管陰陽的神。有點類似人間的警察、法官、檢察官的綜合體。遇有善事則通報天庭,遇有惡事則通報地府。
新竹城隍廟有名還因為這邊集合很多新竹的美食。城隍廟的前面是有很多店,買了很多好吃的東西。
Miếu Thành Hoàng này nổi tiếng cũng bởi vì nơi đây tập hợp nhiều đặc sản, trước miếu là nhiều quán ăn, bán rất nhiều đồ ăn ngon nổi tiếng của Tân Trúc.
Bên cạnh thờ các vị thần của đạo giáo, phía bên phải của miếu còn có vị trí thờ của phật giáo.
在左邊還祭拜佛。

Nơi đốt vàng mã với khói nghi ngút
燒紙錢


城隍廟的屋頂台南2016/01/13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét