Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

台灣郵局/ Bưu điện Đài Loan

台灣郵局的特別應該是除了當郵局還當了銀行,很方便啊。可是第一次知道我覺得真好笑、怎麼可能這樣做?慢慢也習慣了。
Điều đặc biệt của bưu điện Đài Loan là ngoài chức năng của bưu điện thì có thêm chức năng làm ngân hàng, rất tiện lợi. Nhưng lúc đầu mới biết thấy mắc cười, làm sao hai cái này có thế nhập làm một? từ từ rồi cũng quen.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét